e-mail: biuro@auto-oferty.pl
strona główna dodaj swoj± firmę kontakt
firmy samochody ksi±żki czesci nowe preparaty webmaster
Zapraszamy do skorzystania z oferty wydawniczej
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

R-E-K-L-A-M-A
VERNAL - Złomowanie
59-800 Lubań
Radogoszcz 42
tel.(075)-722-3508
tytuł książki
autor
isbn

System nawigacyjny GALILEO. Aspekty strategiczne, naukowe i techniczne

 Informacje o książce

Nowość !
autor: Praca zbiorowa
ISBN: 83-206-1601-8, 978-8
format: B5
inne:
cena: 32.00 PLN

 seria / cykl

 Okładka


 Opis

W książce opisano w przystępny sposób strukturę, zasady funkcjonowania i przewidywane zastosowania europejskiego, cywilnego, globalnego systemu nawigacji satelitarnej Galileo.
Globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, będzie zaspokajał potrzeby użytkowników na całym świecie w zakresie radionawigacji, lokalizacji i synchronizacji.Kompatybilny z obecnie już istniejącymi systemami GPS i GLONASS, Galileo będzie charakteryzował się lepszymi parametrami pracy (dokładność, dostepność, ciągłość). Będzie również dostarczał informacji na temat wiarygodności przesyłanych danych, dzięki czemu zaoferuje nowe możliwości zastosowań, zwiększając potencjał sektora nawigacji satelitarnej oraz stymulując rozwój nowych technologii. 

Książka została opracowana przez francuskie instytucje: Akademię Morską, Biuro Długości Geograficznej i Akademię Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej.

Odbiorcy: wszyscy zainteresowani cywilnym zastosowaniem systemów nawigacji satelitarnej. 


Fragment przedmowy do wydania polskiego

Wspólnota Europejska oraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) prowadziły wieloletnie badania i dyskusje na temat możliwości utworzenia globalnego systemu nawigacji satelitarnej. Prace koncepcyjne i projektowe nad systemem rozpoczęły się już na początku lat dziewięćdziesiątych. W 1999 roku Rada Unii Europejskiej podkreśliła strategiczne znaczenie programu nawigacji satelitarnej i poprosiła Komisję Europejską o powzięcie kroków dla jego realizacji - wtedy też powstała nazwa "Galileo".

   Oddajemy tę publikację do rąk polskiego Czytelnika w chwili, kiedy

pierwsze satelity systemu Galileo są już wprowadzane na orbitę, zaś Polska, jako członek Unii Europejskiej jest jego współwłaścicielem i współgospodarzem. Kontekst, w którym powstawała ta książka był inny: toczyły się jeszcze dyskusje na temat potrzeby tworzenia tego systemu, zaś szereg elementów o charakterze technicznym nie było do końca zdefiniowanych. Dlatego można się spotkać w tekście z informacjami, które nie są ostatniej daty. Sądzimy wszakże, że szeroka panorama zagadnień przedstawiona w tej książce, poczynając od zastosowań systemów pozycjonowania, poprzez aspekty techniczne, ekonomiczne, militarne i polityczne zachowuje swą aktualność.
    
Szczególnie argumentacja dotycząca motywów podjęcia decyzji o budowie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej warta jest przedstawienia zarówno polskiemu środowisku fachowemu jak i gronu decydentów. Powinniśmy być także świadomi faktu, że system ten powstaje przy finansowym udziale Unii Europejskiej, czyli również naszym. Stwarza to możliwości współpracy w jego tworzeniu, uczestniczenia w organach decyzyjnych oraz rozwijaniu zastosowań. Jest to zupełnie odmienna sytuacja od korzystania z systemu GPS, który działa w sposób zupełnie niezależny, niczym zjawisko przyrody, na które się nie ma najmniejszego wpływu.

   Wcześniej możliwości naszego zaangażowania się w europejski projekt Galileo były ograniczone. W czasie kiedy Polska nie była jeszcze członkiem Unii Europejskiej ani też członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (której nadal nie jest), nie było podstaw prawnych by uczestniczyć w pracach nad tym systemem. A jednak dzięki kontaktom naukowym oraz profesjonalnej współpracy z jednostkami naukowymi z różnych krajów, stało się to możliwe. Można odnotować co najmniej dwa przykłady tego uczestnictwa:
l - w Centrum Badań Kosmicznych PAN
w Warszawie zorganizowano stację kontrolną podsystemu EGNOS;
2 - Laborato
rium Czasu CBK PAN weszło w skład konsorcjum zapewniającego skalę czasu atomowego dla Galileo. Powinno to być punktem wyjścia i zachętą do jeszcze szerszego udziału polskiego w Galileo, tak aby korzyści z jego powstania i działania uzasadniały nakłady poniesione przez nasz kraj.

   W imieniu kierownictwa projektu "GalileoApp" oraz wydawnictwa pragnę wyrazić wdzięczność francuskim instytucjom, dzięki którym powstała niniejsza książka: Akademii Morskiej, Biuru Długości Geograficznej oraz Akademii Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Szczególnie podziękować pragnę prof. Francois Barlierowi i dr. Gerardowi Brachetowi za osobiście okazaną pomoc w doprowadzeniu do skutku naszego zamierzenia.

prof. Janusz B. Zieliński

Koordynator Projektu "GalileoApp"

Warszawa, 20 listopada 2005 r.


Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest interdyscyplinarnym instytutem naukowym, którego działalność jest całkowicie poświęcona badaniom kosmosu oraz ich zastosowaniom w rozwoju technologii i w nauce o Ziemi. Centrum promuje także zaangażowanie Polski w międzynarodowych misjach kosmicznych, a prace prowadzone w zakresie badań kosmicznych łączy z ich praktycznymi zainteresowaniami w Polsce (www.cbk.waw.pl).

 

Zakup tę książkę

tytuł
cena

- 12.00PLN

A guide for foreign drivers in Poland 15.00PLN

Adaptacyjna regulacja prędkości jazdy ACC. Informatory techniczne Bosch 43.00PLN

Akumulatory, baterie, ogniwa 36.00PLN

Anteny telewizyjne i radiowe 32.00PLN
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62